Användare: 1052       Puls     Rapport     Loggbok     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Visar medeltemperatur inne och ute

Objekt Medel Min Max
Framledning T1 29 27,8 31,1
Ute T2 4,4 3 8,4
Rum T4 21,5 20,3 23,7
Luftintag T12 5,2 3,2 10,1