Användare: 1052      Puls     Rapport     Loggbok     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Visar medeltemperatur inne och ute

Objekt Medel Min Max
Framledning T1 39,9 38,6 40,7
Ute T2 -4,9 -5,9 -3,5
Rum T4 20,3 20,2 20,4
Luftintag T12 -5,3 -7,2 -4,2