Användare: 1052       Puls     Rapport     Loggbok     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Visar medeltemperatur inne och ute

Objekt Medel Min Max
Framledning T1 26,3 25,4 27
Ute T2 4,8 -1,3 11,7
Rum T4 21 19,3 22,6
Luftintag T12 6 0 14