Användare: 1052       Puls     Rapport     Loggbok     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Visar medeltemperatur inne och ute

Objekt Medel Min Max
Framledning T1 35,6 31,6 37,4
Ute T2 0,2 -0,9 1
Rum T4 20,4 20,2 21,4
Luftintag T12 0,3 -0,9 1,3