Användare: 1052       Puls     Rapport     Loggbok     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Visar medeltemperatur inne och ute

Objekt Medel Min Max
Framledning T1 31,5 27,1 35,6
Ute T2 4,3 -1,2 10,2
Rum T4 21,1 20,6 21,8
Luftintag T12 3,6 -1,9 8,8