Användare: 1052       Puls     Rapport     Loggbok     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Visar medeltemperatur inne och ute

Objekt Medel Min Max
Framledning T1 36,5 30,4 38,6
Ute T2 1,1 0,2 1,6
Rum T4 20,9 20,6 21,2
Luftintag T12 1,5 -0,1 2,5