Användare: kpi       Puls     Rapport     Loggbok     Info             Language / Språk

kpi

 
Region: Västmanlands län
Uppvärmd yta: 130m2
Årlig elförbrukning:10000kWh
 
Info om huset:
 
Info om uppvärmning:
Golvvärme+förvärmtillluft+frikyla och med frånluft agg Solvärme 7,5 m2 mot ack, tank
 
Övrigt:
 
Datalänk: StatLink 4.2.5
 
 
IVT Greenline HT+
6 kW
 
MAP